Olatunbosun Adebesin

Biography: 18 year old Nigerian struggling to make ends meet

Olatunbosun Adebesin 's Profile


Olatunbosun Adebesin
Saturday 20 August 2022

NIGERIA WILL RISE AGAIN

In a new dawn,

I heard a melodious orchestra;

Birds singing, songs of comforting relief.

I see the waters calm, the sun shining brighter than ever before. 

Grasses, shrubs and trees, all waving to the goodness of the new era.

The market place filled with lots of buying and selling. 

A big difference between the Proletariat and the Bourgeoisie. Yet! a small difference.

The Standard of Living in a smooth atmosphere! Yes, in a smooth one!


This new dawn,

Marks the birth of a new Nigeria;

Shattered hopes and dreams beginning to reintegrate.

The populace living in a peaceful and unifying accord.

Abundance in harvest and spending, economic boosts and benefits.

Mangnimous and peaceful coexistence with other Nations.

A fair political ambiance.

Retaining it's title as GIANT OF AFRICA.

Nigeria will rise again! You mus believe.

Yes, again!
3
   1108 Views

Olatunbosun Adebesin
Thursday 18 August 2022

OJÚLÓPÉSÍ

Ènìyàn n'sáré àtilà sùgbón, kìràkìtà ò dolà.

Omo adáríhurun n'sebí elédùà sùgbón, Oba òkè dáké.


Mákànjúolá òré èmi.

Ohun tí ò tó léèní yōō sékù lóla.


Ojúlópésí, ìyókù d'owó adániwáyé.

Sa ipáàre sùgbón má Sàáré àsápajúdé


Ànfàní ni'lé ayé jé, a ósì bi é bí o se ti lò.

Àkosílè èdá kīī tàsé, orí eni ló'ndire.


Má gbèrò kii tenì kejì bàjé, sebí oti mo.

Ìgbìnyànjú re, Olórun mò si


Bópé bóyá, ìyókù yōō dèrò.

Mádùúró, Márèwèsì, Ìyókù d'owó elúdùà

3
   780 Views

Trending Now


Most Rated Poems


Recently Joined


FPG Feeds>